O spoločnosti

O nás

Celá história začala v roku 1995 v malej prevádzke v Lokci, kde sa vyrábali iba sirupy. Dnes, už viac ako 20 rokov, je celá prevádzka presťahovaná do vlastných priestorov v obci Podbiel. Nové a väčšie priestory nám dali možnosť naše portfólio rozšíriť aj o ďalšie komodity, zamerali sme sa na výrobu pramenitej vody, energetických nápojov a ďalších ochutených limonád, prispôsobujeme sa požiadavkám a potrebám našich zákazníkov.

Naša úloha

Našou úlohou je zabezpečiť najvyššiu kvalitu a bezpečnosť všetkých našich produktov. Kvalita pozostáva zo všetkých skúseností, ktoré produkt sprevádzajú: jeho funkčnosť, postupnosť, vhodný čas a spôsob podania. Kvalita závisí od mnohých rôznych faktorov, ktoré musíme brať do úvahy. V súčasnosti sa zameriavame nielen na poskytovanie vysokej kvality a bezpečnosti výrobkov, ale tiež sa dôrazne snažíme zaistiť dôveryhodnosť, spoľahlivosť a pocit, že naši spotrebitelia a zákazníci nebudú sklamaní z našich výrobkov. Zabezpečujeme kvalitu, sledujeme kontrolu celého životného cyklu produktu, cez dodávateľa, sklady, dopravu.. Každý náš zamestnanec má vplyv na kvalitu.

Kvalita

Vysoká kvalita a bezpečnosť hlavnej suroviny – vody, sú našimi prioritami. Snažíme sa plniť očakávania spotrebiteľov poskytovaním bezpečných a kvalitných výrobkov, starostlivosťou o životné prostredie a poskytovanie správnych pracovných podmienok. Všetko je založené na integrovanom systéme riadenia, ktorý obsahuje nasledujúce normy: ISO 9001 – systém riadenia kvality, IFS Food. Systémy sú certifikované externou organizáciou špecializujúcou sa na túto oblasť a ich fungovanie je každoročne vyhodnocované kontrolným auditom.

Bezpečnosť

Pokiaľ ide o bezpečnosť, nie je priestor na kompromis. Každý produkt musí byť bezpečný a zdravý. Z toho dôvodu kontrolujeme všetky fázy výroby a distribúcie, zabezpečujeme kvalitu a bezpečnosť potravín. To všetko preto, aby produkty najvyššej kvality zasiahli police obchodov. Spokojnosť spojená so spotrebou výrobku ovplyvňujú nielen činnosti vo výrobe, ale aj všetko čo sa deje v priestoroch pred a po výrobe. Preto dôkladne skúmame vodu, suroviny a balenia našich výrobkov. Kontrolujeme nielen výrobný proces a prepravu, ale monitorujeme aj štandardy sledovania a vystavenie výrobkov na regáloch. V tejto súvislosti je pre nás nesmierne dôležitý názor ľudí, ku ktorým sa naše výrobky dostanú.